اقتصادی خوراک خبرخوان خوراک اتم

علی گلمرادی روز چهارشنبه در گفت وگو اختصاصی با خبرنگار آوانا اظهار کرد: پروژه هایی در سراسر شهرستان در حوزه های مختلف در قالب مصوبات شورای راهبردی و شورای سیاست گذاری شهرستان مشخص شده بودند اما اجرای آنها با نواقص و کمبودهایی رو به رو بوده، از این رو… در ادامه بخوانید