دورهمی جمعی از زنان هنرمند در آکادمی زنان آگاه(آوانا)

به گزارش پایگاه خبری زنان آگاه(آوانا)- عصر روز گذشته جمعی از زنان هنرمند بندر کهن ماهشهر گرد هم آمدند تا در نشستی صمیمی به بحث و بررسی در مورد مسائل زنان و بیان تجربیات خود بپردازند.

پخش فیلمی کوتاهی در حوزه زنان از برنامه های این نشست صمیمی بود.

گفت و گو در مورد مسائل آسیب دیده و فراهم آوردن زمینه مناسب برای ارتقای جایگاه زنان موفق در جامعه و معرفی بخشی از برنامه های آوانا محور صحبت های اعضای آکادمی در این دورهمی بود.

عضویت زنان هنرمند در آکادمی زنان آگاه(آوانا) برای حضور در سلسله برنامه های بعدی این آکادمی بخش انتهایی برنامه بود.