گزارش تصویری از تعاونی فرش کژال بانو در بندرماهشهر

به گزارش پایگاه خبری زنان آگاه (آوانا) خانم فرحنازشیرزاد مدیر عامل تعاونی فرش کژال بانو در ۵۴ رشته هنری مهارت دارد و سالها در فرهنگسراها به آموزش مهارتهای مختلف مشغول است، وی از سال ۹۰ با تاسیس تعاونی فرش کژال بانو و بعنوان مدیر عامل این تعاونی بصورت ویژه در زمینه فرش دستباف، تابلوفرش، گلیم، گبه و گلیم تصویری فعالیت داشته است.

تعاونی کژال بانو ۲۵ نفر را بصورت مستقیم، ۳۳ نفر را بصورت غیرمستقیم و ۴۰ نفر را بصورت فصلی مشغول به کار کرده است.

تصاویر زیر بخشی از فعالیتهای این تعاونی است: