تصاویری دیدنی از هنرنمایی بانوان ماهشهری در کارگاه صنایع دستی “گنجینه”

رباب حیدری بانوی کارآفرین ماهشهری، بنیان گذار هنر اصیل مینا کاری در استان خوزستان و شهرستان بندرماهشهر است که سال ۱۳۹۰ کار صنایع دستی را در بندرماهشهر آغاز کرد و به این شهر صنعتی رنگ و بوی هنری بخشید، هنری که زمینه ساز اشتغال تعدادی از جوانان این شهر را نیز فراهم کرد.